werkwijze

Bij vragen over mogelijkheden voor een tuinhuis in jullie tuin kom ik vrijblijvend bij jullie langs om de locatie te bekijken en jullie wensen en wat de mogelijkheden zijn te bespreken. Het eerste gesprek met locatiebezoek dient als basis voor het verdere proces. Van dit gesprek wordt een samenvatting gemaakt die  dient als basis voor de te maken offerte.

Als jullie de offerte hebben goedgekeurd start het proces zoals hieronder beschreven. Uiteraard kan er ook voor gekozen worden om per fase de opdracht te verstrekken.

Fase 1 – Voorlopig ontwerp: in deze fase wordt een voorlopig ontwerp gemaakt waarin positie, vorm, afmetingen, materialisering en prijsniveau globaal vastgelegd worden. Dit voorlopig ontwerp wordt met de opdrachtgever en indien nodig met belanghebbende instanties besproken.

Fase 2 – Definitief ontwerp: het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt waarin positie, vorm en afmetingen, constructie en materialisering definitief gemaakt worden. Indien nodig wordt overleg met een constructeur gevoerd. Op basis van de definitief-ontwerp tekeningen wordt een ontwerpbegroting gemaakt. In deze fase wordt als dit noodzakelijk is ook een aanvraag bouwvergunning ingediend. Voor het verstrekken van een bouwvergunning staat een termijn van 8 weken.

Fase 3 – Bouwvoorbereiding: in deze fase worden alle tekeningen gemaakt die noodzakelijk zijn om het tuinhuis ook daadwerkelijk volgens het ontwerp te bouwen. In deze fase zal de constructeur zijn berekeningen maken en indien nodig indienen bij de gemeente. Ook zullen de toe te passen materialen zoveel mogelijk omschreven worden. Als alle gegevens definitief zijn kan de aannemer een exacte prijs geven voor het bouwen van het tuinhuis. Hierna worden afspraken gemaakt over de realisatie van het tuinhuis.

Fase 4 – uitvoering en oplevering: De aannemer gaat het tuinhuis bouwen. Tuinhuis.nu controleert het werk van de aannemer en houdt de planning in de gaten. Als het tuinhuis klaar is voeren wij nog een laatste controle uit op geleverde kwaliteit en bespreken dit met opdrachtgever en aannemer.